Havezate Es verkoopprocedure FASE 1

De procedure rond de kavelverkoop in Havezate Es bestaat uit de volgende stappen.

 1. Tot 21 oktober 2022 kan iedereen zijn/haar interesse voor kavels op Havezate Es kenbaar maken door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij het woonteam.

 2. Het inschrijfformulier is te vinden op de Kavel pagina

 3. Dubbele inschrijvingen (bv. samenwonende koppels (of mensen die gaan samenwonen) die ieder op eigen naam inschrijven ) worden uitgesloten van loting. Ook koppels die ieder op eigen naam en eventueel fictief adres inschrijven worden uitgesloten van loting.

 4. Voor alle kavels geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar. Kavels zijn niet overdraagbaar aan anderen. Ook zijn de kavels niet bedoeld voor projectontwikkeling.

 5. 21 oktober 2022 sluit de inschrijvingstermijn.

 6. De inschrijvingen worden vervolgens gecheckt bij de GBA.

 7. Zijn er per kavel meer inschrijvers dan zal er worden geloot. De voorkeurkeuze komt hiermee te vervallen. U loot mee voor allekavels.

 8. Alle inschrijvers zullen worden uitgenodigd voor de loting.

 9. Alle inschrijvers ontvangen voor de verloting een nummer op de avond zelf.

 10. De (eventuele) loting / toewijzing vindt plaats op 7 november 2022. Locatie : volgt.

 11. De loting wordt verzorgd door de wethouder of een andere vertegenwoordiger van de gemeente (in bijzijn van de notaris).

 12. De wethouder of gemeentelijke vertegenwoordiger trekt een nummer.

 13. De na(am)men worden door de wethouder of gemeentelijke vertegenwoordiger voorgelezen en de perso(o)n(en) kom(en)t naar voren.

 14. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt uit de kavels die nog beschikbaar zijn. De betreffende kavel wordt gemarkeerd en de gegevens van de inschrijver (hierna te noemen optant) word genoteerd.

 15. De optant voor deze kavel heeft vanaf dat moment een optie voor 3 maanden op de kavel en dient binnen 1 week na het ontvangen van de optiebrief het optiebedrag van € 500,- over te maken. Hiervoor ontvangt de optant een factuur.

 16. Eénmalige verlenging van de optie voor een periode van 3 maanden is mogelijk tegen betaling van € 1500,-. Alle betaalde optiebedragen worden in mindering gebracht bij akte passeren bij de notaris.

 17. Achter een kavel kunnen maximaal twee reservekandidaten worden geplaatst op de verlotingsavond zelf. Deze reserveplekken worden op dezelfde avond geloot.

 18. Als de kavel van uw wens niet meer beschikbaar is, kunt u zich als reserve laten plaatsen achter desbetreffende kavel (mits er niet meer dan 2 reserves zijn).

 19. Vanaf de eerstvolgende werkdag kan een ieder de “overgebleven” kavels in optie nemen of zich reserve laten zetten achter de in optie gegeven kavels. Er mogen dan meer dan 2 reserves achter een kavel worden gezet. Toewijzing geschied op basis van volgorde van binnenkomst per mail/telefonisch contact.

Daarna volgt de reguliere procedure

 1. U kunt als koper van een kavel gebruik maken van een aantal aantrekkelijke regelingen, zoals de kavelreserveringsregeling en leegstandswet. U kunt zich vast in deze regelingen verdiepen. Natuurlijk kunt u voor meer informatie terecht bij het Woonteam van de gemeente Hardenberg op 14 0523 en op hardenberg.nl

 2. Win informatie in bij aannemers of informeer wat het gaat kosten om zelf een woning te bouwen.

 3. Breng de overige kosten voor uzelf in beeld. U krijgt namelijk niet alleen te maken met de aanschaf van de woning en de kavel, maar ook met bijkomende kosten zoals de aansluiting op nutsvoorzieningen, kadasterkosten en notariskosten. In de brochureregeling in het rechtermenu, hier vindt u een korte opsomming. Wilt u duurzaam bouwen? Houd hier ook rekening mee.

 4. Informeer bij een hypotheekverstrekker naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker neemt dit traject vanaf het eerste bezoek tot een offerte ongeveer twee maanden in beslag. Zorg dat u over alle benodigde informatie beschikt zoals de loongegevens, een geldig identificatiebewijs, pensioengegevens, wel of geen BKR-registratie. In een later stadium vraagt de hypotheekverstrekker ook om de aannemings- en koopovereenkomst.

 5. Wanneer wordt gekozen voor een notaris buiten de gemeentegrenzen, kan dit extra kosten met zich meebrengen (zoals volmacht/onderzoekskosten etc.). Deze kosten zijn voor de koper.

 6. Informeer wat de regels en voorschriften zijn volgens het bestemmingsplan, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij een vergunningaanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg op 14 0523.  

 7. Tevens vindt u hier de informatie over het bestemmingsplan.

 8. Hebt u een kavel gekocht, maar is de koopakte nog niet gepasseerd? Houd er dan rekening mee dat acties die u onderneemt, zoals het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek, het maken van de bouwtekening of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor eigen rekening en risico zijn.

 9. Wanneer u daadwerkelijk overgaat tot het kopen van de kavel, tekent u de koopovereenkomst van de kavel. Na het terugsturen van het ondertekende exemplaar wordt de koopovereenkomst nog een keer door koper naar de hypotheekverstrekker gestuurd voor een laatste controle.

 10. De definitieve koopovereenkomst passeert bij de notaris op hetzelfde moment als de hypotheek.

 11. Vraag de benodigde vergunningen aan. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg op 14 0523. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe woning duurt ongeveer 8 weken. Daarna volgt er nog een bezwaartermijn van 6 weken waarna de vergunning onherroepelijk is.

 12. Indien u met een aannemer gaat bouwen, kunt u het contract met de aannemer tekenen.